(0258) 3.888.222
ISO 9001 : 2015 - ISO 14001 : 2015 - HACCP

Các hoạt động kỷ niệm, thể thao, dã ngoại

  

               Kỷ niệm 15 năm thành lập

 

 

 

 

 

 

 

 

               Kỷ niệm 16 năm thành lập

 

 

 

 

 

 

 

               Kỷ niệm 17 năm thành lập

 

 

               Kỷ niệm 18 năm thành lập & Lễ trao giải Sao tháng 10/2013

 

 

 

 

 

               Lễ trao giải Padgroup Star lần thứ I/2012

 

 

 

 

 

 

 

               Kỷ niệm 19 năm thành lập

 

 

 

 

 

 

               Sinh nhật Tổng Giám Đốc Phạm Ngọc Thanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Các hoạt động vui chơi dã ngoại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotline

(0582) 3 888 222