(0258) 3.888.222
ISO 9001 : 2015 - ISO 14001 : 2015 - HACCP
Tuyển dụng
STT
Ngày đăng
Vị trí
Mô tả
Địa điểm
Ngày hết hạn
1
03/07/2019
Công Nhân In Offset
Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng, Sản xuất/Vận hành sản xuất
42 Cao Thắng - Phường Phước Long - Nha Trang - Khánh Hòa
31/07/2019
2
03/07/2019
Phó quản đốc Phân xưởng In Flexo Tem nhãn
Kỹ thuật ứng dụng / Cơ khí/ Quản lý điều hành/ Sản xuất / Vận hành sản xuất
42 Cao Thắng - Phường Phước Long - Nha Trang - Khánh Hòa
31/07/2019
3
03/07/2019
Công nhân in kỹ thuật số
Vận hành sản xuất/In ấn
42 Cao Thắng - Phường Phước Long - Nha Trang - Khánh Hòa
31/07/2019
4
03/07/2019
Nhân Viên Kỹ Thuật Điện - Điện Tử
Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng, Điện/Điện tử/Điện lạnh, Sản xuất/Vận hành sản xuất
42 Cao Thắng - Phường Phước Long - Nha Trang - Khánh Hòa
31/07/2019
5
03/07/2019
Nhân viên Thiết kế
Thiết kế/Mỹ thuật/In ấn
42 Cao Thắng - Phường Phước Long - Nha Trang - Khánh Hòa
31/07/2019
6
03/07/2019
Nhân Viên Kinh Doanh
Chăm sóc khách hàng/ Marketing/ PR/ Phát triển thị trường
42 Cao Thắng - Phường Phước Long - Nha Trang - Khánh Hòa
31/07/2019
7
03/07/2019
Công Nhân Thành Phẩm Máy (In Offset & Bao Bì Carton)
Lao động phổ thông, Sản xuất/Vận hành sản xuất, Khu chế xuất/Khu công nghiệp
42 Cao Thắng - Phường Phước Long - Nha Trang - Khánh Hòa
31/07/2019
8
03/07/2019
Công Nhân In Flexo
Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng, Sản xuất/Vận hành sản xuất
42 Cao Thắng - Phường Phước Long - Nha Trang - Khánh Hòa
31/07/2019

Hotline

(0582) 3 888 222