Túi giấy

Hộp cứng

Bao bì kim loại

Ly giấy Polystyrene

Ly giấy Polystyrene

- Chất liệu: Theo yêu cầu  
- Định lượng: Theo yêu cầu  
- Kích thước: Theo yêu cầu  
- Giá: TUỲ THEO SỐ LƯỢNG ĐẶT HÀNG

Giá bán Liên hệ Xem chi tiết
Ly giấy phân hủy sinh học

Ly giấy phân hủy sinh học

- Chất liệu: Theo yêu cầu  
- Định lượng: Theo yêu cầu  
- Kích thước: Theo yêu cầu  
- Giá: TUỲ THEO SỐ LƯỢNG ĐẶT HÀNG

Giá bán Liên hệ Xem chi tiết
Ly giấy nóng

Ly giấy nóng

- Chất liệu: Theo yêu cầu  
- Định lượng: Theo yêu cầu  
- Kích thước: Theo yêu cầu  
- Giá: TUỲ THEO SỐ LƯỢNG ĐẶT HÀNG

Giá bán Liên hệ Xem chi tiết
Tem nhãn 01

Tem nhãn 01

- Chất liệu: 
- Định Lượng: Theo yêu cầu
- Kích Thước: Theo yêu cầu
- Giá tùy theo số lượng đặt hàng

Giá bán Liên hệ Xem chi tiết
Vở học sinh

Vở học sinh

- Chất liệu: Theo yêu cầu  
- Định lượng: Theo yêu cầu  
- Kích thước: Theo yêu cầu  
- Giá: TUỲ THEO SỐ LƯỢNG ĐẶT HÀNG

Giá bán Liên hệ Xem chi tiết
Bao lì xì

Bao lì xì

Chất liệu Giấy Couche  
Định lượng 80_100gsm  
Kích thước : Theo yêu cầu  
Giá : TUỲ THEO SỐ LƯỢNG ĐẶT HÀNG

Giá bán Liên hệ Xem chi tiết
Wobler

Wobler


Chất liệu Giấy Courche, Briston, Ivory..., nhựa  
Định lượng theo yêu cầu  
Kích thước theo yêu cầu  
Giá : TUỲ THEO SỐ LƯỢNG ĐẶT HÀNG

Giá bán Liên hệ Xem chi tiết