Túi giấy

Hard box

Metal packaging

Polystyrene paper cups

Polystyrene paper cups

- Chất liệu:
- Định Lượng: Theo yêu cầu
- Kích Thước: Theo yêu cầu
- Giá tùy theo số lượng đặt hàng

Price Contact See details
Biodegradable paper cups

Biodegradable paper cups

- Material:
- Quantity: Upon request
- Size on request
- Price depending on the order quantity

Price Contact See details
Hot paper cups

Hot paper cups

- Material:
- Quantity: Upon request
- Size on request
- Price depending on the order quantity

Price Contact See details
Label 01

Label 01

- Material:
- Quantity: Upon request
- Size on request
- Price depending on the order quantity

Price Contact See details
Student shell

Student shell

- Material:
- Quantity: Upon request
- Size on request
- Price depending on the order quantity

Price Contact See details
Lucky money envelope

Lucky money envelope

Material :  Couche paper
Quantity :  80_100gsm
Size on request
Price: DEPENDING ON QUANTITY ORDER

Price Contact See details
Wobler

Wobler

Material: Couche paper, Bristol, Ivory..., plastic
Quantity :  upon request
Size on request
Price: DEPENDING ON QUANTITY ORDER

Price Contact See details